شنبه تا چهارشنبه : 15 الی 20 - دوشنبه ها تعطیل

تماس : -02122273471-021 | 26405265

Labratory Services

پروتز ثابت : لابراتور حسن زاده
پروتز متحرک : لابراتور نوید
اسپلینت و نایت گارد : لابراتور روحبخش

Opening Hours

شنبه تا چهارشنبه : 15 الی 20 - دوشنبه ها تعطیل

تماس : 22273471-021 | 26405265 -021


Personal Atention

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Quisquam doloribus dolorem libero, iusto quasi.

دکتر مهناز ارشد ؛ متخصص پروتز های دندانی، ایمپلنت و زیبایی

سوالات ویژه

نظر بیماران

آخرین مقالات

مقاله اول
مقاله دوم
تست مقالات

آخرین رویدادها

تست رویداد