بلاگ

بازسازی خط لبخند

دکتر مهناز ارشد متخصص پروتز های دندانی، ایمپلنت و زیبایی، استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   لبخند ،...

پروتزهای متحرک

دکتر مهناز ارشد متخصص پروتز های دندانی، ایمپلنت و زیبایی، استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   پروتز دندان...

بازسازی کامل دهان

دکتر مهناز ارشد متخصص پروتز های دندانی، ایمپلنت و زیبایی، استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   بازسازی کامل...

ترمیم و بازسازی دندانهای پوسیده

دکتر مهناز ارشد متخصص پروتزهای دندانی، ایمپلنت و زیبایی. دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ترمیم دندان یکی از...

روکش های دندانی

روکش های دندانی روکش دندان چیست؟ روکش های دندان (dental crown) یک ساختار کوچک به شکل تاج دندان طبیعی شما...

بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان سلامت دهان و دندان یک شاخصه کلیدی برای سلامت عمومی ، بهزیستی و کیفیت زندگی است....