بلاگ

پروتزهای مگزیلو فیشیال

بدشکلی های فک و صورت برای بیماران ناراحت کننده است و ممکن است بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیر...

بازسازی خط لبخند

لبخند ، توانایی فرد در بیان طیف وسیعی از احساسات با ساختار و حرکت دندانها و لبها ، اغلب می...