پروتزهاي ماگزيلوفيشيال

پروتزهای فک و صورت شامل توانبخشی بیماران دارای نقص مادرزادی یا اکتسابی است که یا هنگام تولد کودک این نقص را به همراه داشته است یا در اثر تروما یا تومور قسمتی از ساختار صورت خود را از دست داده است. این پروتزها شامل پروتزهای بینی، چشم، گوش و دهان می باشد.

 

 

 

3/5 - (4 امتیاز)