مقالات دکتر ارشد

مقالات چاپ شده دکتر مهناز ارشد در این قسمت برای تمامی شما عزیزان به صورت کامل قابل دسترسی است.

2022,IJD, implant angulation

2022, Quintessence Int.

2022, IJP article, bleach

2021,effect of light emitting, j lasers med sci

2021, materials-14-06832

2021, JOD 6-website version

2020, finite element, frontiers

2020, cleft lip & palate, clinical case report

2019, soloubility of cement, j dentistry farsi

2019, mandibular overdnture, j of contemporary dental practice

2019, intermediate media, JOI

2019, crack teeth, clinical case report

2019, cold weld abutment, clinical case report

2019, bond str coposite to zirconia, frontiers

2018,class III dentolous, clinical case report

2018, sajad, j dentistry tehran

2018, magnetic obturator, clinical case report

2018, Ictjet, j craniomax research

2018, auricular defect, JPS

2018, Amelogenesis imperfecta, clinical case report

2018, Adora & Gradia, j contemporary dental practice

2017, subcondylar fracture, j dentistry tehran

2017, sleep apnea, j dentistry tehran

2017, repeated screw close, JOMI

2017, implant adhesive, JAP

2016, microleakage, j dentistry tehran

2015, endoscope, j cranimaxifac research

2014, temporomandibular joint ankylosis, dental hypothesis

2013. proper covering material, Journal of Islamic Dental Association of IRAN

2013, all on 4, j dentistry farsi

2012, repair of lip vermilion , 2012

2012, gunning splint, j dentistry tehran

2012, dolphin, j dentistry tehran

2011. dentigerous cyst, j orthodontics

2008, sex hormon, Acta

2007, massive repeated nose bleeding, j of craniofacial surgery

2007, mandibular reconstruct, j of craniofacial surgery

2006, supernumerary teeth, j dentistry

 

 

 

 

نظر بدهید